תקנון תמיכה טכנית1.הגדרות

 

המפעיל-רועי אר אל (Roeerl) מספקת את שירותי התמיכה הטכנית

לקוח-הגוף שנרשם לשירות 

 

2.תיאור השירות

 

המפעיל יספק שירות תמיכה טכנית בשעות הפעילות ללקוח הכוללים הנחיות יועץ ופתרון בעיות טכניות דרך פלטפורמה המותאמת Aero Admin 

 

3.התקשרות

 

התקשרות הלקוח תתבצע דרך כלי תקשורת אלקטרוניים הנתמכים על ידי המפעיל

 

4.תשלום

 

הלקוח ישלם למפעיל עבור השירות הטכני לפי תקנות המחירים והתשלומים הנמצאים באתר

4.2. התשלום ייגבה מהלקוח באמצעות שיטות התשלום שנבחרו בהתאם לפלטפורמה.

 

  1. אחריות:

5.1. המפעיל אינו אחראי לנזקים שנגרמים כתוצאה משימוש לא תקין, שימוש לא הולם, או על ידי צדדים שלישיים.

5.2. הלקוח עשוי להשתמש בשירות על אחריותו האישית והוא מסכים לשחרר את המפעיל מכל אחריות ותביעה בנוגע לשימוש בשירות ולתוצאותיו.

 

  1. הגנת פרטיות:

6.1. המפעיל יגנה על פרטיות הלקוח ולא יעביר אותם לצדדים שלישיים ללא הסכמת הלקוח, למעט במקרים שבהם חובה על פי חוק.

6.2. הלקוח מתחייב לא להשתמש בשירות למטרות פרטיות ואישיות של צדדים שלישיים.

 

  1. שינויים לתקנון:

7.1. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון הזה מעת לעת, והלקוח מסכים להיכנע לכל שינוי שייעשה על פי הוראותיו.

 

  1. תקף לגירסה זו:

8.1. תקנון זה תקף ללקוח מהיום שהוא נרשם לשירות ועד למועד שבו התקנון יוחלף על פי החלטת המנהלים